جذب نیروی انسانی در رشته شغلی "ماما"

۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۷:۵۲ کد : ۱۸۱۴ اخبار و رویدادها جذب و استخدام
تعداد بازدید:۸۰
شرکت تعاونی چند منظوره توان خواهان اراک درنظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مراکز بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه بصورت شرکتی پس از برگزاری مصاحبه و انجام گزینش براساس قانون گزینش به شرح ذیل بکارگیری نماید.

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دانشکده علوم پزشکی ساوه جذب و استخدام استخدام نیروی انسانی معاونت توسعه


نظر شما :