اداره حسابداری، تامین اعتبار، درآمد و پرسنلی

تعداد بازدید:۶۵۷

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم شهلا شاهی

سمت: رئیس اداره حسابداری

تلفن: 48501161

 

نام و نام خانوادگی سمت/ مسئولیت تلفن
مریم موسی کارشناس مالی 48501160
نسرین چراغی کارشناس مالی 48501163
منا رمانی کارشناس مالی 48501164
محسن صفری کارشناس دریافت و پرداخت 48501187
معصومه بابایی کارشناس دریافت و پرداخت 48501159
معصومه سمیعی کارشناس دریافت و پرداخت 48501159
مجید تنها مسئول درآمد 48501169
محمد خداورنلو بایگانی مالی 48501132

 

شرح وظایف واحد:

 • ثبت و تحریر اسناد بودجه ای و پرداخت تنخواه به واحدهای تابعه
 • بررسی تراز عملیاتی دانشکده و واحدهای تابعه
 • صدور چک کلیه اسناد مالی و مسئولیت و نظارت بر بایگانی اسناد مالی
 • بررسی حساب رابط اعتبارات ستاد و واحدهای تابعه به تفکیک منابع اعتباری، برنامه و ...
 • ورود به سامانه بانک مرکزی جهت اطلاع از پول های واریزی (وزارتخانه، خزانه، درآمد و ......)
 • جابجایی پول های واریزی بانک مرکزی با توکن (کارشناس، مدیر مالی، معاونت توسعه )
 • پیگیری کلیه پول های واریزی و اطمینان از جابجایی به بانک های مربوطه (ابلاغی، اختصاصی، جاری و....)
 • کنترل سامانه سام وب و کنترل ابلاغ های صادر شده، همچنین سایت اورژانس جهت ابلاغ های صادره
 • ثبت ورود ابلاغ های کسورات بازنشستگان، حواله های اورژانس در نرم افزار روز آمد
 • دریافت تخصیص از بودجه و کنترل مانده اعتبارات با واحد بودجه
 • صدور چک و پیگیری و تحویل به واحدهای تابعه
 • ثبت چک های صادر شده در دفاتر بانک به صورت اکسل
 • تنظیم دفاتر بانک و گرفتن صورت مغایرت بانکی در آخر هر ماه و رفع مغایرت بانک ها با نرم افزار روز آمد
 • کنترل مبالغ واریزی رد وجوه سپرده حسن انجام کار واحدها، همچنین شرکت در مناقصه و مزایده
 • ثبت حسن انجام کار، مناقصه، مزایده در نرم افزار نظام نوین مالی
 • بررسی نامه استرداد وجه واحدهای تابعه
 • درخواست وجه از خزانه
 • پیگیری نامه های اداری مربوط به بانک (سود مرابحه، وام های دانشکده، تغییر امضا و ....)
 • ثبت کلیه وجوه دریافتی اختصاصی و عمومی هزینه ای در سیستم روزآمد
 • ثبت کلیه اعتبارات دریافتی در اکسل اعتبارات و دفترداری به تفکیک حسابها
 • ثبت کلیه تخصیص ها در اکسل اعتبارات و دفترداری به تفکیک واحدها
 • ثبت کلیه اسناد مالی در اکسل اعتبارات و دفترداری به تفکیک واحدها
 • تسویه حساب با واحدها در پایان سال مالی
 • چک کردن رابط اعتبارات ستاد و واحدها به صورت دوره ای و رفع مغایرت های مربوطه
 • تهیه تراز نقدی در پایان هر سال مالی و پیگیری مشکلات مربوطه
 • ثبت اطلاعات مربوط به علی الحساب های پرداختی به واحدها در هر سال و نگهداری اطلاعات مربوطه تا زمان قطعی شدن آنها
 • ارائه اطلاعات و گزارشات لازم جهت پر کردن فرم های 16گانه عملکرد خزانه
 • تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به طرح تحول سلامت به دیوان محاسبات
 • دریافت و تحویل سفته ها و ضمانت نامه های بانکی مربوط به مناقصات و ثبت تعهدی آنها
 • شماره کردن و ثبت اسناد مالی ارسالی واحدها از رسیدگی در دفتر اندیکاتور
 • دریافت صورت حساب بانک عمومی از طریق سامانه nix و اطلاع مدیریت مالی از واریزیها
 • دریافت ابلاغ واریزی های ابلاغی، جاری و ثبت ورودی این پول در تعهدی
 • کنترل و دریافت صورت مغایرت بانکی واحدها
 • تحویل اسناد مالی مورد نیاز واحدها و حسابرسان مالی و کپی کردن اسناد در صورت لزوم
 • ثبت تعهدی تخصیصات مالی به واحدها، رابط بانک
 • کنترل ثبت های بودجه ای واحد بودجه و ارسال به رسیدگی، تهیه و ارسال جدول اصلاحیه ها
 • کنترل درخواست وجه واحدها
 • ثبت تعهدی مانده استرداد وجه واحدها
 • نظارت بر وصول مطالبات از موسسات بیمه گر پایه و طرف قرارداد
 • ثبت و جمع آوری وصولی درآمد نقدی و بیمه ای و انتقال آن به حساب خزانه
 • درخواست وجه از خزانه و واریز به حساب قابل برداشت
 • ثبت درآمدها در حسابداری تعهدی
 • نماینده دانشکده در امور بانک مرکزی
 • محاسبه و کنترل و ثبت حقوق شاغلین در برنامه آذرخش
 • محاسبات مربوط به کارانه پزشک و پرسنل و اضافه کاری ها و حق الزحمه ها و پاداش و سنوات پایان خدمت و مرخصی ها و سایر پرداختی و ثبت و پرداخت آنها
 • ثبت و شناسایی اسناد در برنامه تعهدی نظام نوین مالی و پرداخت آنها
 • تهیه لیست و فلاپی اطلاعات مربوط به حقوق بند واو و ارسال به خزانه (کلیه واحدها)
 • ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران (کلیه واحدها)
 • ارسال و ثبت و محاسبه لیست های مربوط به بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و مالیات ها
 • ارسال بیمه بازنشستگی کشوری برای کلیه واحدهای تابعه
 • ثبت و ارسال حقوق بازنشستگان و موظفین
 • رسیدگی و نهایی کردن اسناد مربوط به ستاد دانشکده
 • تهیه گزارش برای استفاده مدیران داخلی و همچنین دیوان محاسبات و حسابرسی و سازمان بازرسی و ...
 • سوپروایزری نرم افزار آذرخش و رفع مشکلات نرم افزار کلیه همکاران واحدهای تابعه
 • انجام امور مربوط به بانکی و بایگانی اسناد مالی
 • تنظیم سند حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشسته ها
 • تنظیم سند اضافه کاری و کارانه و حق مدیریت و ماموریت و تمام وقتی و عیدی.....کلیه دریافتی های پرسنل
 • ثبت سیستمی تعهدی حقوق ستاد و اعتبارات دریافتی بابت حقوق کلیه واحدها
 • تنظیم و جمع بندی کلیه اطلاعات حقوق ستاد و واحدها و ارسال به خزانه
 • انجام امور مربوط به بیمه سالهای قبل
 • بایگانی اسناد حقوق ستاد و واحدها
 • تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی شاغلین
 • تهیه و ارسال لیست اظهارنامه خدمات درمانی
 • کسور بیمه عمر از شاغلین و بازنشسته ها و تنظیم قرارداد آن و ارسال به سازمان بازنشستگی
 • تنظیم کسر حقوق و فیش حقوق برای پرسنل شاغل و بازنشسته

کلید واژه ها: شهلا شاهی اداره حسابداری رئیس اداره حسابداری دانشکده علوم پزشکی ساوه معاونت توسعه