مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس مسئول


توسعه سازمان و تحول اداری

نام و نام خانوادگی : آرزو قدیری سمت : کارشناس مسئول توسعه سازمان تلفن : 48501134   نام و نام خانوادگی سمت و مسئولیت تلفن تماس شهین قنواتی کارشناس مهندسی سازمان 48501174 سعیده باغچقی  کارشناس تحول اداری 48501153   شرح وظایف واحد: راهنمایی مسئولین کارگزینی واحدهای تابعه در خصوص اجرای بخشنامه ها و طرح های طبقه بندی بررسی ...

توسعه سرمایه های انسانی

نام و نام خانوادگی : جواد خرامان سمت : کارشناس مسئول سرمایه های انسانی تلفن : 48501150   نام و نام خانوادگی سمت / مسئولیت تلفن تماس ستاره مردانی مسئول تردد و طرح نیروی انسانی 48501148 فاطمه احمری مسئول آموزش و بهسازی 48501156 مصطفی صفا مسئول نقل و انتقالات و تخلفات اداری 48501136 زیبا ناطقی مسئول امور بازنشستگی و کارشناس ...